Brugfiguren Rode Kruis Vlaanderen

In opdracht van Rode Kruis Vlaanderen faciliteerden we een proces van richtlijnontwikkeling voor de inschakeling van vrijwilligers in het onderwijs. Deze vrijwilligers worden ingeschakeld om de brug te slaan tussen de school en de thuissituatie bij kwetsbare kinderen uit de stad Brussel. Voor Rode Kruis Vlaanderen is onderwijs een belangrijke hefboom om kinderen betere toekomstkansen te geven.

In 2021 ontwikkelden het Belgische Rode Kruis en het Centrum voor Evidence-Based Practice een evidence-based richtlijn voor het project ‘Bridging the Gap’ in Vlaanderen. In dit lopende project exploreerden we de idee om vrijwilligers van het Belgische Rode Kruis toe te voegen aan het onderwijzend personeel in scholen om de persoonlijke ontwikkelingsdoelen te verbeteren bij risicokinderen. Dorpsplein13 faciliteerde de procedure voor het ontwikkelen van richtlijnen en leidde de discussies tussen ervaringsdeskundigen van de scholengemeenschappen in Brussel, overheidsdiensten en Rode Kruisvrijwilligers met het wetenschappelijke team van het centrum. De richtlijn helpt de verschillende belanghebbenden om te kiezen tussen verschillende didactische benaderingen voor de ondersteuning van deze kinderen en benadrukt deze waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn.

Veertien specifieke activiteiten die kennis, vaardigheden, attitudes of geestelijk welzijn bij peuters en basisschoolkinderen kunnen vergroten (bijvoorbeeld bordspellen spelen, puzzelen, boeken lezen met een kind) werden besproken. We hebben ook bredere soorten interventies in het proces opgenomen, zoals het stimuleren van ouderbetrokkenheid, het stimuleren van het gebruik van de moedertaal en het creëren van 'warme relaties'. Het panel van deskundigen beoordeelde de toepasbaarheid en zinvolheid van activiteiten die in de wetenschappelijke literatuur als effectief werden geëvalueerd. We hielden daarbij rekening met de uitdagingen en kansen die ontstaan in de specifieke context van de multiculturele grootstad Brussel. De volledige richtlijn is hier te raadplegen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x