Het Uitvinderscollectiefje @ Dorpsplein13

Karin Hannes is (pr)academicus; altijd op zoek naar antwoorden, zelden tevreden met de meest evidente. Chaotisch van aard maar slim genoeg om het te verbergen. Wijs, maar veel liever nog eigenwijs. Beweegt zich voort op de dunne koord tussen kunst en wetenschap, waar mogelijk met andere, al dan niet gelijkgezinden. Houdt van parkour, straatkunst, veerkracht en daadkracht. Sociale verandering komt nooit vanzelf.

Dorpsplein13 biedt een decor aan creatief en ondernemend talent, en dus ook aan het Uitvinderscollectiefje.

Het Uitvinderscollectiefje is een creatieve werkplaats, waarin onderzoekers, studenten en burgers elkaar kunnen ontmoeten en versterken in het nemen van initiatief.

Het Uitvinderscollectiefje rolt co-creatieve projecten uit in de samenleving die op een tastbare manier positieve verandering kunnen teweegbrengen. We beschouwen co-creatie als een motor voor vernieuwing. Co-creatie is in de eerste plaats een attitude, maar meer nog een relationeel sociaal-politiek project, met respect voor diversiteit, inclusiviteit en het principe van gelijke intelligentie. We vertrekken vanuit de idee dat elke burger zich een onderzoekende houding kan aanmeten.

Het Uitvinderscollectiefje beschouwt de publieke ruimte als een belangrijke speeltuin voor sociaal- cultureel en innovatief experiment. We werken met bijzondere aandacht voor het herstel van de relatie tussen mens en omgeving, mens en materie, meestal in functie van gemeenschapsvorming en het bevorderen van sociaal welzijn.

Het Uitvinderscollectiefje faciliteert praktijkgerichte en activerende onderzoeksprocessen van burgers en professionals. Het biedt als onafhankelijke moderator steun bij het uitrollen van focusgroepen, discussiegroepen en/of processen van richtlijnontwikkeling ter ondersteuning van beleidsmakers, professionals en burgerinitiatieven in de maatschappelijke gezondheidssector, de sociaal-culturele en de welzijnssector.

Onze projectportfolio vind je

Wij werken nauw samen met onze universitaire partner uit de Faculteit Sociale Wetenschappen, KU Leuven, onderzoeksgroep

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x