K.I.SS @ Townsquare13

Karin Hannes is (pr)academicus; altijd op zoek naar antwoorden, zelden tevreden met de meest evidente. Chaotisch van aard maar slim genoeg om het te verbergen. Wijs, maar veel liever nog eigenwijs. Beweegt zich voort op de dunne koord tussen kunst en wetenschap, waar mogelijk met andere, al dan niet gelijkgezinden. Houdt van parkour, straatkunst, veerkracht en daadkracht. Sociale verandering komt nooit vanzelf.

K.I.SS Kreative, Innovative Social Science, a place where art and science form an alliance.
Dorpsplein13 biedt een decor aan creatief en ondernemend talent.

*K.I.SS gebruikt Dorpsplein13 voornamelijk als een academische werkplaats, waarin onderzoekers, studenten en burgers samen komen en elkaar kunnen versterken in het nemen van initiatief.

K.I.SS sponsorde samen met KU Leuven 5 burgerinitiatieven naar aanleiding van een COV-innovation project oproep, waarvoor de stafleden van onderzoeksgroep SoMeTHin'K van de faculteit sociale wetenschappen aan KU Leuven als jurylid fungeerden. Voor een overzicht van de geselecteerde projecten

*K.I.SS rolt co-creatieve projecten uit in de samenleving die positieve verandering kunnen teweegbrengen. Co-creatie is de motor van vernieuwing. Samen loop je verder.

*K.I.SS is dus meer dan het verleggen van de grenzen van de conventionele onderzoekspraktijk. Het stelt ze expliciet mee in vraag.

*K.I.SS is een houding, maar meer nog een affirmatief politiek project, met respect voor diversiteit, inclusiviteit en het principe van gelijke intelligentie.

*K.I.SS beschouwt de publieke ruimte als een belangrijk speeltuin voor sociaal innovatief experiment.

*K.I.SS is kosmopolisch en tracht de relatie tussen mens en omgeving, mens en materie te herstellen.

Het experimenteel creatief werk van K.I.SS is sterk verbonden met de algemene missie van onderzoeksgroep SoMeTHin'K (KU Leuven).

Samen eens een koffietje drinken in
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x