Co-creatief projectwerk

Karin Hannes is een (pr)academicus; altijd op zoek naar antwoorden, zelden tevreden met de meest evidente. Chaotisch van aard maar slim genoeg om het te verbergen. Wijs, maar veel liever nog eigenwijs. Beweegt zich voort op de dunne koord tussen kunst en wetenschap, waar mogelijk met andere, al dan niet gelijkgezinden. Houdt van parkour, straatkunst, veerkracht en daadkracht. Sociale verandering komt nooit vanzelf.

K.I.SS Kreative, Innovative Social Science, a place where art and science form an alliance.

Karin Hannes rolt co-creatieve projecten uit in de samenleving die positieve verandering kunnen teweegbrengen. Co-creatie is immers de motor van vernieuwing.

*K.I.SS is dus meer dan het verleggen van de grenzen van de conventionele onderzoekspraktijk. Het stelt ze expliciet mee in vraag.

*K.I.SS is een houding, maar meer nog een affirmatief politiek project, met respect voor diversiteit en inclusiviteit en het principe van gelijke intelligentie.

*K.I.SS beschouwt de publieke ruimte als een belangrijk speeltuin voor sociaal innovatief experiment.

*K.I.SS is kosmopolitisch en tracht de relatie tussen mens en omgeving, mens en materie te herstellen.

Het werk van K.I.SS is verbonden met de algemene missie van onderzoeksgroep SoMeTHin'K van de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Maar het heeft een eigen identiteit. Eerder dan onderzoek op zich centraal te stellen, maakt het plaats voor exploratie, creatief experiment en het operationaliseren van de ondenkbare idee.

Samen eens een koffietje drinken in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x