Visie

HET IS HIER EN NU DAT WIJ ONZE KEUZES MAKEN

De leefbaarheid van het dorp Veltem-Beisem hangt grotendeels samen met de kwaliteit van de lokale netwerken die tussen burgers met zin voor initiatief kunnen worden uitgebouwd. Uit de procesnota van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de dorpskern van Veltem-Beisem blijkt dat dorpsgenoten vooral nood hebben aan lokale ontmoetingsruimte, vergaderlocaties en lokale, culinaire voorzieningen. Tijdens de InspirHerent-workshop te Herent van november ‘19 deelden verschillende werkgroepen hun bezorgdheid over het gebrek aan ruimte voor het uitbouwen van kleinschalige sociaal-economische initiatieven.  De werkgroep Voeding zoekt naar een manier om het aanbod van de Herentse boeren bij de inwoners te brengen, de werkgroep Buurten zoekt naar een flexibele ruimte of ontmoetingsplaats, de werkgroep rond Mobiliteit wil het concept deelauto’s binnen het dorp verder uitbouwen.

Diverse dorpsgenoten zijn vragende partij voor het creëren van ruimte voor lokaal talent, met behoud van het ethos dat de gemeenschap van Veltem-Beisem karakteriseert: de trots voor ons dorp en de sterke wil om dorpsbewoners via diverse initiatieven met elkaar te verbinden. Er is behoefte aan een duidelijke sociaal-economische en sociaal-culturele profilering van de dorpskern zelf. Een concrete samenwerking tussen publieke en private actoren, coöperaties en vzw’s dringt zich daarbij op, waarbij de gemeentelijke overheid een belangrijke faciliterende rol kan spelen.

Ruimte geven aan lokaal talent vereist in de eerste plaats het aanbieden van een decor waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten om producten en ideeën uit te wisselen. Een decor biedt ruimte voor experiment zonder er een directe resultaatsverbintenis aan te koppelen. Een decor verschaft een aangename en betaalbare vorm van onderdak, waarbinnen creatieve ondernemers op hun eigen tempo kunnen groeien en waarin innovatieve ideeën kunnen rijpen tot ze levensvatbaar zijn om op eigen kracht te kunnen vliegen.

Met dit perspectief voor ogen sloegen een aantal dorpsbewoners van Veltem-Beisem de handen in elkaar. Het resultaat ervan is Dorpsplein 13 dat een aantrekkelijk gelegen, multifunctionele ruimte aanbiedt op het kruispunt van sociale ontmoeting, duurzaam ondernemersschap en creatief, sociaal-cultureel experiment.

Dorpsplein 13 draagt actief bij aan het versterken van de sociale, culturele en economische synergie binnen het dorp Veltem-Beisem.Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x